Een godvergeten land?

Posted on Nov. 1, 2022
Zuid Soedan, een land vol risico’s en gevaren, onvoorspelbaar en onzeker. Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken luid dan ook: ‘Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe.’ Toch ben ik – samen met Gert-Jan Schaap – die kant op gegaan, op zoek naar verhalen van vrede en hoop. Het leek een onmogelijke opgave in een land dat verscheurt is door gewelddadige conflicten. Door aanhoudend geweld moesten meer dan 2,2 miljoen mensen vluchten naar buurlanden en 1,6 miljoen mensen zijn intern ontheemd, wat betekent dat ze op de vlucht zijn in Zuid-Soedan zelf. Een land dat onevenredig geconfronteerd wordt met de klimaatcrisis. Door extreme weersomstandigheden worden periodes van droogte afgewisseld met overstromingen. Huizen, scholen en ziekenhuizen staan onder water, landbouwgrond wordt onbruikbaar en er is een tekort aan voedsel en schoon drinkwater.
Nu alle ogen gericht zijn op de oorlog in de Oekraine en andere “belangrijke zaken” lijkt Zuid Soedan onzichtbaar. Op de plekken die ik bezoek is de wanhoop voelbaar aanwezig, lijkt de situatie uitzichtloos en zonder perspectief. Vertwijfeld vraag ik mij af of dit land vol duisternis en gebrokenheid is vergeten door God, en misschien uit Zijn gezichtsveld is verdwenen? Maar gelukkig, tijdens mijn zoektocht vind ik lichtpuntjes: in alle ellende en duistere plekken waar ik kom vind ik mensen die opstaan tegen hopeloosheid en fatalisme. Mensen die eten uitdelen, waterputten slaan, huisvesting bouwen en kleding naaien. Mensen die hoop en liefde verspreiden.
Binnenkort vind je deze verhalen en beelden terug in het magazine Visie en Metterdaad. En elke keer als ik op pad ga voor deze organisaties mag ook mijn ‘tent’ mee, zodat ik deze mensen een gezicht kan geven, en zo het onzichtbare zichtbaar maak. Juist deze mensen verdienen een plek in het Museum of Humanity in de hoop dat wij deze mensen niet zullen vergeten. Dit moedigt mij aan om door te gaan met mijn missie: want dit moet de wereld weten! En ondertussen moedig ik jou aan het werk van ZOA en Dorcas van harte te steunen en zo de wereld een beetje mooier te maken.
03-4 10-408-309-4  07-4 06-4 05-3 01-4 02-3