Hoogblazers

Posted on Nov. 30, 2012

De Puddingfabriek, het Leger des Heils en een trampoline. Bizarre combinaties leiden tot mooie resultaten! Een gave opdracht voor het Leger des Heils. Met dank voor het prachtige camerawerk van Folkert Koelewijn.