Weer of geen weer

Posted on Dec. 20, 2012

Samen door dik en dun. Op reportage voor het Leger des Heils